Video: Rettigheder som passager i EUVideo fra Europakommissionen på engelsk.
Læs mere om dine rettigheder som bevægelseshæmmet rejsende i EU her: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_da.htm