Hvem er vi?


John Busk Sørensen
Leder

Handi-Travel-info sælger ikke pakkerejser.
Som kunde handler du direkte med rejsebureauet. Handi-Travel-info yder udelukkende den service at formidle handicapvenlige rejser.
Vi tager et lille gebyr for den service.

I de senere år har der været meget fokus på handicapturisme. Dette har medført, at der er udkommet en del litteratur om emnet. Desværre må det alligevel konstateres, at informationer om handicapturisme stadig er spredt og svært tilgængeligt. Der er altså stadig et stykke vej endnu, før handicappede tilnærmelsesvis kan rejse på lige fod med ikke-handicappede.

I løbet af august 1997 satte Palle Düring sig for at rette op på denne ulighed. Bjarne Habekost og John Busk er siden tiltrådt projektet. John Busk Sørensen blev i 2007 direktør for Handi-Travel-Info og han havde i en periode fra 2007 til efteråret 2009 ansat Carsten Hyldig som underdirektør. Vi er alle spastikere.

Da vi selv har rejst meget, og oplevet mange pudsige situationer og praktiske problemer, fik vi nogle ideer til, hvordan fysisk handicappede kan benytte en dansk database over rejseselskaber, overnatningssteder, transportselskaber m.v.

Det er vort mål, at videre bringe egne rejseerfaringer til ligestillede, så negative oplevelser mindskes.

Midlet hertil er, at oprette en dansk database med opdaterede informationer om handicapturisme f.eks. overnatningssteder, rejsearrangører m.v. Denne database skal også ligge på internettet, for at give personer, f.eks. uden verbalt sprog direkte adgang til informationerne. Dette arbejde tænkes gjort i dialog med rejsebranchen.
 

Når fysisk handicappede skal ud at rejse, kan de hjælpe os med at udfylde et skema, over hvordan hotellets tilgængelighed har været under opholdet. Det er vor klare opfattelse, at vi gennem en sådan, kan yde vort bidrag til at fysisk handicappede vil få mulighed for at rejse bedre. Når den person kommer hjem fra ferie, sender han/hun skemaet til os. Og vi vil ligge informationerne på hotellet ind i vores database.

Handi-travel-info  henvender sig primært til fysisk handicappede, deres familie, samt hjælpere / ledsagere.
En sekundær målgruppe er institutioner/grupper, som ønsker rådgivning angående evt. udlands rejses planlægning og gennemførelse.

Bonusinfo
Handi-travel-info har haft 2 chefer i de seneste 24 år, og det var Palle Düring, der fik idéen til Handi-travel-info.
Handi-travel-info har været på Rehab-messe 25 gange, og vi samarbejder med Handi Adgang på Handi-K@, hvor vi også har kontor.
Udover at undersøge rejsemål rundt i Danmark og i verden, har Handi-travel-info også været med til at udvikle en handicapvenlig campingvogn: "Nightrider". Vognen ejes nu af Feriecenter Slettestand, og du kan læse mere om projektet her.
Vores hjemmeside har skiftet udseende flere gange gennem årene, og vi har haft to webdesignere, som har hjulpet os med det.

Med venlig hilsen

Leder John Busk Sørensen
Handi-Travel-Info
tlf 7847 7389 / mobil 40 18 14 56
email: jbs@handi-travel-info.dk
www.handi-travel-info.dk

 


Der er i øjeblikket
264 rejsemål i 18 lande og
4 agenter i databasen.


Annonce